İkta Sistemi Nedir, Özellikleri Nedir? Selçuklu’da İkta Sisteminin Amaçları Nedir?
01.05.2023 11:10
Son Güncelleme: 01.05.2023 11:10  İkta Sistemi Nedir?
 Selçuklu Devleti’nde maaş olarak kullanılan toprağa ikta sistemi denmektedir. Bilhassa asker ve devlet memurları için, verdikleri hizmet karşılığında verilen bir alandır. Bu bağlamda topraklar belirli bir alan doğrultusunda devlete hizmet vermeye devam eden asker ve devlet memurlarına bırakılırdı. Böylece toprağa haiz olan kişiler bu tarz şeyleri işletmekte ve vergileri kendileri kalmaktaydı. Bu sayede mühim bir gelir sahibi olma şansını elde ediyorlardı.
 İkta Sistemi Özellikleri Nedir?
 Kullanım amacı altında ekle sistemi değişik özelliklere haizdir.
 – İkta toprakları devlete aittir sadece kullanım verilen kişiye aittir.
 – İkta sahipleri toprakları başkasına satamaz.
 – Toprağın güvenliği ile tarımsal devamlılık sağlayamayan kişilerden toprak geri alınır.
 – Sağlamış olduğu birçok yarar ile ülke içinde etkili bir döngü yaratmıştır.
 Bu şekilde sağlamış olduğu birçok değişik yarar ile birlikte Selçuklu Devleti’nde oldukça uzun seneler kullanılmış bir sistemdir.
 Selçukluda İkta Sisteminin Amaçları Nedir?
 İkta sisteminin içinde devlet asker ve devlet memurlarına toprak vermektedir. Bu durum başta siyasal olmak suretiyle birçok değişik amaç altında mühim bir yere haiz.
 – Ülke yönetiminin otoritesi artmıştır.
 – Asker ve devlet memurlarına toprak üstünden ödeme yapılmıştır. Böylece devlet tarafınca maddi sorun yaşanmamıştır.
 – Asker yetiştirilmesi daha süratli hale gelmiştir.
 – Ülkedeki ziraat arazileri devamlı olarak işlenmiştir.
 – Maddi bir kar elde edilmiştir.
 – Kuvvetli bir üretim imkanı elde edilmiştir.
 Yukarıdaki şeklinde birçok değişik pozitif yanları ile birlikte ikta sistemi Selçuklu Devleti’nde oldukça mühim bir yer taşıyordu. Bununla birlikte birçok değişik Türk devletinde de kullanılan bir sistem bulunduğunu eklemek mümkün.

Son Dakika Haberler