İltizam Sistemi Nedir, Özellikleri Nedir? Osmanlı’da İltizam Sisteminin Amaçları Nedir?
27.04.2023 14:22
Son Güncelleme: 27.04.2023 14:23 İltizam Sistemi Nedir?
 Osmanlı Devleti döneminde gelirlerin bir bölümünün ihale kanalıyla belli bir karşılık karşılığı kişilere devredilerek toplanması İltizam sistemi olarak bilinir. Bilhassa devlete ilişkin olan bazı gelirler 3 senelik süreyle açık artırmaya çıkarılırdı. Bu doğrultuda en yüksek bedeli veren şahıs gelirleri 3 senelik süreyle alır ve denetlerdi. Bu da gittikçe büyüyen Osmanlı Devleti’nin toprakları üstündeki vergilerinin, fazlaca daha süratli ve rahat bir halde denetlenmesine olanak verirdi. Bu durum devlete büyük bir kolaylık sağlarken bununla beraber kazanç kapısı haline de gelmişti.
 İltizam Sistemi Özellikleri Nedir?
 İltizam sisteminin kullanılması noktasında belli başlı bazı özellikleri ön plana çıkıyor. Bu özellikleri doğrultusunda Osmanlı döneminde devlete mühim katkılar sunduğunu söylemek mümkün.
 – Osmanlı döneminde toplamış bir vergi sistemidir.
 – Devlete ilişkin olan gelirlerin bir kısmı belirlenmiş olan karşılık karşılığında şahıs aktarılır.
 – Devlete ilişkin olan gelirler ihale usulü üstünden aktarılır.
 – Sonrasında geliri alan kişilerden vergi toplanır.
 Bu şekilde yukarıdaki örnekleri ile birlikte iltizam sistemi Osmanlı süreci açısından mühim bir yere haizdir.
 Osmanlı’da İltizam Sisteminin Amaçları Nedir?
 Osmanlı Devleti döneminde İltizam sistemi 16’ncı yüzyıldan itibaren uzun dönemler kullanıldı. Bilhassa kullanıldığı devir ile birlikte devlete mühim avantajlar sunduğunu söylemek mümkün. Doğal bu sistem belli başlı bazı amaçlar doğrultusunda çıkarılmıştı.
 – Temel amacı vergi toplama işinin kişilere verilmesidir.
 – Bu sayede daha çok gelir daha kolay şekilde toplanmıştır.
 – Gelir toplama işi fazlaca daha süratli şekilde gerçekleşti.
 – Herhangi bir kaçakçılık durumun olmadan vergiler tertipli şekilde toplandı.
 Genel anlamı ile bu amaçlar altında ele alınmış olan İltizam sistemi Osmanlı Devleti’nin en mühim yapıları içinde yer almıştır.

Son Dakika Haberler