Karahanlılar Devleti Özellikleri Nedir? Şehzade Nazır ve Iğdır Bey kimdir? Karahanlıların Kurucusu Kimdir?












01.05.2023 22:20
Son Güncelleme: 01.05.2023 22:20







Karahanlılar Devleti Özellikleri Nedir?Karahanlı Devletinin özellikleri şu şekildedir:
Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han olarak bilinmektedir.
İslamiyetin yayılması için savaşım eden Türk topluluklarından biridir.
İslamiyet öncesindeki kut ve kalıtım anlayışı Karahanlılar Devleti tarafınca devam ettirilmiştir.
Karahanlılar Devleti Türkçeyi resmi dil olarak kullanırken hem de Uygur alfabesini de kullanmaktadır.
Türk-İslam sürecinin ilk yazınsal eserleri Karahanlılar zamanında ortaya konmuştur.
Karahanlılar sürecinin en mühim eserleri içinde Kutadgu Bilig ve Divan-ı Sözlük’it Türk bulunmaktadır.
Karahanlılar döneminde yaşayan Ahmed Yesevi İslamiyet’in Türk toplumların içinde hızla yayılmasını elde etmiştir.
Bu zamanda camiler, medreseler, kervansaraylar kurulmuştur.
Karahanlı Devleti döneminde islamiyet hızla yayılmıştır ve mühim islami eserler ortaya konmuştur.
Karahanlıların Kurucusu Kimdir?Karahanlı Devleti Karluk, Çiğil ve Yağma boylarının birleşmesiyle Bilge Kül Kadir Han tarafınca kurulmuştur. 840 senesinde Kırgızlar tarafınca Uygur Devletinin yıkılması sonucu oluşan Karahanlı Devletin’nin 893 senesinde başkenti Kaşgar olmuştur. Orta Asya’da kurulan Karahanlı Devleti’nin ilk başkenti ise Balasagun’dur.Karahanlı Devleti Ordu YapısıKarahanlı Devleti dört kuvveten oluşmuştur. Bunlar:
Sarayda bulunan muhafızlar
Hassa Ordusu
Hanedanda bulunan kişiler, eyaletin valileri ve öteki tüm devlet insanları
Çiğil, Karluk ve Yağma kabilelerinde bulunan tüm mensuplar
Karanlı Devleti Iyi mi Yıkıldı?Karanlı Devleti ilk olarak hane içi kavgalar sebebiyle Doğu ve Batı olarak 1042 senesinde ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlı Devleti 1211 senesinde Karahitaylar tarafınca, Batı Karahanlı Devleti ise 1212 senesinde Harzemşahlılar tarafınca yıkılmıştır.
 
 

Son Dakika Haberler